INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA (IAS) ORAZ TRENING UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH

Niesiemy pomoc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Diagnozę i terapię słuchową metodą IAS Johansena z wykorzystaniem audiometru prowadzi Anna Suchocka.

Ze względu na dużą potrzebę prowadzimy również Treningi Umiejętności Społecznych z naszymi dorożkowymi przedszkolakami. Powodzenia kochani 🙂