TERAPIA WAŻNA JEST!

Praca w pionie rewalidacyjno- terapeutycznym to nasza codzienność. Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa ponad dziesięć indywidualnych zajęć z różnymi specjalistami w tygodniu. Oczywiście realizuje również podstawę programową wychowania przedszkolnego ze swoimi rówieśnikami. To ważne, aby dzieci miały również czas na zabawę i codzienną radość integracji. Rodzice otrzymują IPETY, ewaluacje oraz grafik zajęć...

PRACOWNIA EEG BIOFEEDBACK/ HIPOTERAPIA

W Zaczarowanej Dorożce prowadzimy zajęcia EEG Biofeedback z zakwalifikowanymi przez neurologa dziećmi. Podczas treningu EEG BF wykorzystujemy plastyczność mózgu, wygaszamy niepożądane częstotliwości fal, a wzmacniamy te pożądane. W ten sposób wpływamy na poprawę koncentracji, uwagi, zachowanie, uczenie się, mowę a nawet likwidujemy zaburzenia snu. Nasi wychowankowie odbywają również zajęcia hipoterapeutyczne w wybranych przez siebie...

IAS / TUS W DOROŻCE

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA (IAS) ORAZ TRENING UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH Niesiemy pomoc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Diagnozę i terapię słuchową metodą IAS Johansena z wykorzystaniem audiometru prowadzi Anna Suchocka. Ze względu na dużą potrzebę prowadzimy również Treningi Umiejętności Społecznych z naszymi dorożkowymi przedszkolakami. Powodzenia kochani 🙂
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube