Praca w pionie rewalidacyjno- terapeutycznym to nasza codzienność. Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa ponad dziesięć indywidualnych zajęć z różnymi specjalistami w tygodniu. Oczywiście realizuje również podstawę programową wychowania przedszkolnego ze swoimi rówieśnikami. To ważne, aby dzieci miały również czas na zabawę i codzienną radość integracji.
Rodzice otrzymują IPETY, ewaluacje oraz grafik zajęć terapeutycznych na dany rok. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola 🙂