TERAPIA

TERAPIA W ZACZAROWANEJ DOROŻCE

TERAPIA INDYWIDALNA:

1. LOGOPEDYCZNA
2. PEDAGOGICZNA
3. PSYCHOLOGICZNA
4. INTEGRACJA SENSORYCZNA
5. EEG BIOFEEDBACK
6. IAS- TRENINGI SŁUCHOWE JOHANSENA
7. FIZJOTERAPIA

TERAPIA GRUPOWA:

1. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
2. TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
3. METODA KNILLÓW
4. METODA DOBREGO STARTU
5.METODA SYMULTANICZNO- SEKWENCYJNA WE WCZESNYM NAUCZANIU CZYTANIA

Terapia to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wbudowanie tych nowych, pożądanych. Terapię na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej lub w małych 2-3-4 osobowych grupach. Uczestniczą w niej dzieci posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego lub Opinię Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zawsze wykonujemy rzetelne badania, na podstawie których terapeuci przygotowują programy oddziaływań ze swojej dziedziny dla każdego dziecka a pedagog specjalny, koordynujący działania zespołu, dodatkowo scala je w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET), podlegającym ewaluacji dwukrotnie w czasie roku dydaktycznego.

Stosujemy metody usprawniające funkcje percepcyjno – motorycznne, językowe, poprawiające pamięć, koncentrację, funkcjonowanie analizatorów a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka.

 MASZ DODATKOWE PYTANIA

Zapraszamy do kontaktu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube