INTEGRACJA DZIECI

IDEA INTEGRACJI

Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Idea integracji ma sens tylko wtedy, kiedy dzieci uczą się żyć razem, a nie w izolacji od siebie, bo przecież każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy i nauki. W naszej placówce łączymy integrację z działaniami terapeutycznymi ( terapia logopedyczna, fizjoterapia/ integracja sensoryczna, codzienna terapia pedagogiczna z terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju, TUS)Sub-domains

ZACZAROWANA DOROŻKA

7:00-13:00

UMOWA W GODZINACH

CZESNE


850 ZŁ

ZACZAROWANA DOROŻKA

7:00-14:30

UMOWA W GODZINACH

CZESNE


850 ZŁ

ZACZAROWANA DOROŻKA

7:00-17:00

UMOWA W GODZINACH

CZESNE


950 ZŁ

Czesne płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca wraz z opłatą za wyżywienie

WPISOWE – 450 zł gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu

Przelew na konto ING 66 1050 1924 1000 0090 7587 0189

WYŻYWIENIE:

19 zł- posiłki ogólne / 22 zł- diety wyżywienie dzienne dziecka, płatne wraz z czesnym do 5 dnia każdego miesiąca


PLAN DNIA

7:00 – 9:00


– schodzenie się dzieci do przedszkola
– terapia indywidualna ze specjalistą (psycholog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju/ pedagog specjalny, terapia SI i inni)
– zabawy ruchowe, integracyjne
– grupowe/ indywidualne treningi kompetencji społecznych
– ćw. terapeutyczno- edukacyjne wg sfer rozwojowych
– zabawy w kąciku tematycznym- terapia więzi
– arteterapia
– poranna gimnastyka/ sensoryka na sprzęcie SI
– zajęcia logopedyczne
– terapia pedagogiczna
– fizjoterapia/ SI
– muzykoterapia
– komunikacja alternatywna
– programy terapeutyczne: diagnoza standaryzowana KORP, KOLD, funkcjonalną PEP-R, pracujemy Metodą Krakowską / terapię wzbogacamy o metody W. Sherborne, Knill, Dobrego Startu, stymulację sensoryczną Carla Delacato, metodę werbo-tonalną, TUS/

– dogoterapia

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30 – 11:00


– zajęcia edukacyjne (z uwzględnieniem indywidualnych programów terapeutycznych)
– zajęcia teatralne
– muzykoterapia
– arteterapia
– grupowe treningi kompetencji społecznych
– rytmika
– „Kuchcikowo”
– koncert muzyczny
– teatr

11:00 – 12:00


– terapia indywidualna
– zabawy i ćwiczenia na placu zabaw, wycieczki, spacery

12:00 OBIAD – drugie danie (dla dzieci ze skróconym pobytem dwa dania)

12:30 – 14:30


– relaksacja
– masaż
– terapia indywidualna
– TUS

14:30 OBIAD – zupa, podwieczorek

15:00 – 17;30


– spacery
– ogród
– zabawy integracyjne


MASZ DODATKOWE PYTANIA

Zapraszamy do kontaktu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube