Idea integracji ma sens tylko wtedy, kiedy dzieci uczą się żyć razem, a nie w izolacji od siebie, bo przecież każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy i nauki. W naszej placówce łączymy integrację z działaniami terapeutycznymi ( terapia logopedyczna, fizjoterapia/ integracja sensoryczna, codzienna terapia pedagogiczna z terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju, TUS)

UMOWA W GODZINACH 7.00-13.00

czesne - 200 zł ( grupa integracyjna )

bez opłat (trudne sytuacje rodzinne)

UMOWA W GODZINACH 7.00- 14.30

czesne- 300zł ( grupa integracyjna)

UMOWA W GODZINACH 7.00- 17.30

czesne- 500zł

Czesne płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca wraz z opłatą za wyżywienie ( 12 zł x liczba dni pracujących w miesiącu)

WYŻYWIENIE:

- 12 zł wyżywienie dzienne (opłata z możliwością odliczenia w kolejnym miesiącu 12 zł za zgłoszoną każdorazowo do godz. 8.00 nieobecność dziecka, tylko sms tel. 666503083)

 • dieta specjalistyczna bez dopłat (bezglutenowa, bezmleczna)

Plan dnia (poniedziałek-piątek)

7.00 – 9.00

 • schodzenie się dzieci do przedszkola

 • terapia indywidualna ze specjalistą ( logopeda 2x tygodniowo, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju/ pedagog specjalny codziennie, fizjoterapia/  terapia SI 1-2x w tygodniu)
 • zabawy ruchowe, integracyjne

 • grupowe/ indywidualne treningi kompetencji społecznych

 • ćw. terapeutyczno- edukacyjne wg sfer rozwojowych

 • zabawy w kąciku tematycznym- terapia więzi

 • arteterapia

 • poranna gimnastyka/ sensoryka na sprzęcie SI

 • zajęcia logopedyczne

 • terapia pedagogiczna

 • fizjoterapia/ SI
 • muzykoterapia

 • komunikacja alternatywna

 • programy terapeutyczne: oparte o diagnozę funkcjonalną PEP-R / terapię wzbogacamy o metody W. Sherborne, Knill, Dobrego Startu, stymulację sensoryczną Carla Delacato, metodę werbo-tonalną, TUS/

9.00 – 9.30 śniadanie (rytuały codzienne)

9.30 – 11.00

 • zajęcia edukacyjne (z uwzględnieniem indywidualnych programów terapeutycznych)

 • zajęcia teatralne

 • muzykoterapia

 • arteterapia

 • grupowe treningi kompetencji społecznych

 • rytmika

 • „Kuchcikowo”

 • koncert muzyczny

 • teatr

11.00-12.00

 • terapia indywidualna

 • zabawy i ćwiczenia na placu zabaw, wycieczki, spacery

12.00 obiad  dla dzieci pozostających do 14.30 dwa dania (rytuały codzienne)

12.30 – 14.30

 • relaksacja

 • masaż

 • terapia indywidualna

 • TUS

14.30 podwieczorek, zupa

15.00- 17.30 spacery, ogród, zabawy integracyjne

 

Niepubliczne Przedszkole Teatralne "Zaczarowana Dorożka"  w Grodzisku Mazowieckim