INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA (IAS) ORAZ TRENING UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH

Wraz z wiosną ruszyliśmy z pomocą dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Diagnozę i terapię słuchową prowadzi doświadczony pedagog i terapeuta Integracji Sensorycznej mgr Małgorzata Czarnecka- Jaśkiewicz.

Od kwietnia mgr Anna Suchocka prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych z 4-osobową grupą naszych dorożkowych przedszkolaków oraz w grupach Jawajki i Kukiełki. Powodzenia kochani 🙂